Importerade hundar kan ha dolda sjukdomar med sig

0kommentarer

Det var länge sedan jag snubblade över följande artikel, jag har inte haft tid att skriva om det förrän nu. Kanske har många av er redan läst den, kanske blir detta en nyhet.
 
UNT.se, Uppsalas tidning har en artikel om en gatuhund från rumänien som nu blivit avlivad då den av en slump upptäcktes stå på cytostatikabehandling (cancerbehandling) mot Transmissible venereal tumour, en smittsam tumörsjukdom som vi inte har i Sverige. Ännu.
 
Jag väljer att skriva ännu av en mycket bestämd anledning. Risken för att vi i Sverige kommer få in sjukdomar av denna typ tror jag är ganska stor om man ser till hur hundar tas in till landet från riskländer. Denna hund kommer enligt UNT.se från den ideella föreningen hundhjälpen och de påstod att de mediciner som djurägaren gav var antibiotika mot polyper. Jag känner mig lite frustrerad över inte bara folks godtrogenhet som går med på att ta över en sjuk hund som skall ta ett läkemedel de inte vet exakt vad det är, men också ilska över en organisation som inte noga kontrollerar de hundar de förmedlar! Cytostatika är inte att leka med, vad mera är, hundar och de sjukdomar de riskerar att föra med sig är absolut inget att leka med!
 
Enligt. UNT.se är den aktuella sjukdomen det handlat om smittsam främst vid parning eller då hundar nosar på varandras bakdelar. Den är oftast inte synlig förrän tumören växt sig stor, och innan dess finns potential för stor smittspridning om hunden tillåts vara social. Med andra ord, det finns risk för att denna enda hund kan ha smittat flera andra i Sverige. Det finns också en risk att andra hundar tas in, vars egentliga tillstånd inte uppmärksammas och att smitta sker på det viset.
 
Även andra smittor kan riskera att föras in på detta vis. 
Jag är starkt kritisk mot så kallade hjälporganisationer, som jag egentligen tror gör hundar en björntjänst på lång sikt eftersom de uppenbarligen inte tycks ha rätt smittskyddskompetens och oundvikligen hamnar i en möjlig förtjänstsituation. Vad menar jag med det sista? Jo, att det finns en risk att, vilket uppenbarats även i TV i granskningsprogram, att verksamheten kan generera pengar och att hundar kan födas upp för att "räddas" av godtrogna människor. SVA avråder direkt från att ta emot gatuhundar och generellt hundar med okänd bakgrund på grund av smittrisken.
 
Det finns massor med hundar som behöver omplaceras i Sverige, och inte enbart problemhundar heller. Ta en av dem! Långsiktiga lösningar på gatuhundsproblematik är svåra frågor. Kanske är kastration det bästa? Hur som helst anser jag att riskera ett lands hundar för smittor vi hitills sluppit undan inte är ett alternativ.
 

Kommentera

Publiceras ej