Exjobbskommentarer

1kommentarer

Bättre sent än aldrig?Idag kikade jag in på den gamla skolmailen och upptäckte att det imorse trillat in ett mail från exjobbsläraren. Tjoho! När jag rättat till eventuella fel så kan jag maila tillbaka mitt arbete till henne så att det kan läggas upp på epsilon, då till allmän beskådan. Kikade igenom kommentarerna, och där stod det faktiskt inget önskemål om korrigering alls. Min examinator påpekade några stavfel tidigare tror jag som slunkit igenon (slunkit är helt klart ett riktigt ord) vid min stavningskontroll, och de rättade jag med detsamma. Får nog gå igenom arbetet här i veckan, när jag inte ska iväg till arbetet inom en snar framtid utan har mer tid att gå igenom att allting är i sin ordning.

Nyfikna på kommentarerna?Betyget blev en 5:a, det har jag nog skrivit sedan innan. Först bedömdes den skriftliga presentationen. Helhetsintryck: Mycket ambitiös och välskriven studie.

Lärandemål och bedömningskriterier

 

Ja /Nej

Kommentarer

Mål 1: Redogöra för fördjupade kunskaper inom djuromvårdnad

Betyg 3

 

Visar god kännedom om facktermer inom djuromvårdnad

ja

 

Betyg 4

 

Visar hur det egna arbetet kan tillämpas.

ja

 

Betyg 5

 

Analyserar hur det egna arbetet är ett värdefullt bidrag till ämnet djuromvårdnad.

ja

 

Mål 2: Tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt

Betyg 3

 

 

Använder relevanta och uppdaterade vetenskapliga referenser.

ja

 

 

Refererar korrekt till den litteratur och lagstiftning som används.

 

ja

 

 

Använder en vetenskaplig metod lämplig för typen av arbete.

 

ja

 

Betyg 4

 

Diskuterar för och nackdelar med den egna vetenskapliga metoden (både vad gäller experimentella studier samt litteraturstudier).

ja

 

 

Visar på styrkor och svagheter i den lästa litteraturen

ja

 

 

 

 

Mål 4: Göra en syntes av information och data ur vetenskapliga texter och material

Betyg 3

 

Studenten skriver på god svenska (eller engelska).

 

ja

 

 

Rapporten sammanställer och sammanfattar data, resultat och slutsatser.

 

ja

 

 

Drar egna väl grundade slutsatser av inhämtad information.

 

ja

 

Betyg 4

Föreslå möjliga nya frågeställningar för forskning, djurskyddsmässiga förbättringar eller nytänkande inom ämnet djuromvårdnad såväl praktiskt som teoretiskt.

 

ja

 

Betyg 5

 

Visar på konsekvenserna av sina egna frågeställningar för forskning, sina djurskyddsmässiga förbättringar eller sitt nytänkande inom ämnet djuromvårdnad såväl praktiskt som teoretiskt.

 

ja

 

Mål 5: Skriva en vetenskaplig rapport som har ett tydligt syfte och sammanhang till en bestämd målgrupp, enligt givna anvisningar

Betyg 3

Rapporten har ett tydligt syfte.

 

ja

 

 

Studenten har följt anvisningarna som gäller för det skriftliga arbetet.

 

ja

 

Betyg 4

Arbetets olika delar hänger ihop och slutsatserna återkopplar till syftet.

 

ja

 

 

Därefter var det dags för kommentarer på den muntliga presentationen.
Helhetsintryck: En mycket väl genomförd muntlig presentation.

 

Lärandemål och bedömningskriterier

 

Ja /Nej

Kommentarer

Mål 6: På svenska eller engelska muntligt presentera sitt arbete inom givna tidsramar, väl förberett och anpassat till målgruppen

Betyg 3

 

Presentationen är anpassad till målgruppen.

 

Ja

Mycket tydligt

 

Studenten håller tidsramen (15 min).

 

 

Ja

 

 

Presentationen ger åhörarna en bra bild av arbetet.

 

 

Ja

Väldigt tydligt och konkret.

 

Presentationen ger en bild av arbetets vetenskapliga bakgrund.

 

 

Ja

 

 

Presentationen innehåller vetenskapliga referenser.

 

 

Ja

 

Betyg 4

 

Presentationen visar en tydlig koppling mellan frågeställningar och slutsatser.

 

 

Ja

 

Betyg 5

 

Studenten presenterar nya frågeställningar för forskning, djurskyddsmässiga förbättringar eller nytänkande inom djuromvårdnad baserad på slutsatser ifrån arbetet.

 

 

Ja

Mycket bra och intressant.

Mål 7: Diskutera arbetets innehåll, resultat och slutsatser

Betyg 3

 

 

Studenten kan besvara frågor från åhörare om bakgrund, metod, resultat och slutsatser

 

 

Ja

 

 

Mål 8: Värdera och ge konstruktiv kritik på andras uppsatser och presentationer

Betyg 3

 

Studenten värderar och ger konstruktiv kritik på innehåll och form av en annan students rapport.

 

 

ja

 

Betyg 3

 

Studenten värderar och ger konstruktiv kritik på innehåll och form av en annan students muntliga presentation.

 

 

ja

 

 

1 kommentarer

Mamma

17 Sep 2013 18:56

Jag riktigt längtar efter att få läsa hela uppsatsen! (heter det så fortfarande?)
Sen är jag så stolt över dig och jag är faktiskt stolt över mig själv också, för jag har väl en liten del i att du blev en så verbal och intelligent ung dam?

Kommentera

Publiceras ej