Det må bära eller brista...

0kommentarer

När jag skickade in exjobbet för slutkoll av min handledare fanns totalt sex saker som behövde ändras.
 
1) Under framsidans bild måste det stå "Foto: Ardente Klint, 2013".
2) Jag hade missat ett l i ordet lämpligen, det stod ämpligen.
3) Det skulle vara parenteser runt mina statistiska värden.
4) En figurtext stod fortfarande ovanför figuren.
5) Jag hade skrivit både Box och gatuadress på framsidan av dokumentet. Det ska vara det ena eller det andra.
6) Jag hade inte fyllt i examinatorns uppgifter.
 
Nu när allt detta är åtgärdat och min handledare godkänt är detta inskickat till Urkund, som kör arbetet mot typ... eh... allt på internet? Jag vet inte hur det fungerar, men det letar efter plagierade arbeten i alla fall. Vanligtvis får alla några procents plagiering, då referenslistan tenderar att vara likartad av förklarliga skäl. Slutligen har jag skickat det även till examinatorn. Nu är det inget mer att göra, utan enbart väntan återstår.
 
Kan även meddela att resultaten från anestesiologi 2 är inrapporterat på Ladok. Mitt betyg? Det blev en 5:a. Mycket trevligt med tanke på att jag tyckte att tentan var plättlätt, och hur ofta har man den känslan i ärlighetens namn? Haha, sällan, om ens alls!
 
Jag och Martina som är de enda i vår kurs är dessutom nästan helt klart med vårt grupparbete i kommunikaton och har då bara hemtentan kvar. Jo, livet är onekligen bra just nu.

Kommentera

Publiceras ej