25 sidor

0kommentarer

Nu är allt jag skrivit hitills, inklusive färdigskriven populärvetenskaplig sammanfattning, tack och slutord, referenslista och tre bilagor, inlagda i mallen som vi ska använda. Totalt tre sidor är framsidor och baksida, men resten, tjugotvå sidor, är mitt arbete. Tjugotvå sidor! Det är så mycket att jag inte ens får grepp om alltsammans! Och än är jag inte klar.
 
Innan jag ska skicka in arbetet till min handledare och kritiska vänner för en rejäl genomgång, vilket sker först den 2:a maj, ska jag försöka bocka av alla punkter som krävs för en femma i betyg. Att följa bedömningsmallen för betygskriterierna är antagligen den bästa sättet att gardera sig för ett minst godkänt arbete.
 
Åh jag är så trött på det nu. Och förvirrad. Och imorgon har jag opponentskapslektion, genrep inför powerpointpresentationen samt tentagenomgång att se fram emot. Det första är bra, det sista är mycket bra, för då får jag äntligen veta vad jag fick på tentan!

Kommentera

Publiceras ej